You are here
Home > Devotional (Page 2)

జూన్ 1న 319సంత్సరాల తరువాత వచ్చే శని, చంద్రుల మహా సంయోగం వలన ఈ 5 రాశుల వారు కుబేరులు కాబోతున్నారు

జూన్ 1న 319సంత్సరాల తరువాత వచ్చే శని, చంద్రుల మహా సంయోగం వలన ఈ 5 రాశుల వారు కుబేరులు కాబోతున్నారు.

ఈరోజు మే 23న బుధవారం నవమి తమలపాకుతో ఇలా చేస్తే అనుకోని విధంగా ఇంట్లో ధనవర్షం కురుస్తుంది

ఈరోజు మే 23న బుధవారం నవమి తమలపాకుతో ఇలా చేస్తే అనుకోని విధంగా ఇంట్లో ధనవర్షం కురుస్తుంది.

రేపు మంగళవారం, షష్టి ఇలా చేస్తే వచ్చిన డబ్బు వచ్చినట్లు అవ్వకుండా లక్ష్మి దేవి స్థిరంగా ఉంటుంది

రేపు మంగళవారం, షష్టి ఇలా చేస్తే వచ్చిన డబ్బు వచ్చినట్లు అవ్వకుండా లక్ష్మి దేవి స్థిరంగా ఉంటుంది.

Top